Türkiyedeki sağlık ortamının hem bugünü hem de geleceğini şekillendiren en
kritik unsurlardan olan öğretim üyelerinin üzerindeki yönetsel, ekonomik,
çalışma yükü gibi baskıların en aza indirilmesi sağlıklı bir gelecek için
zorunludur. Bu baskı, hem eğitim niteliğini düşürmekte hem de sağlık
hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Eğitimin niteliği, yeterli fiziki
koşulların sağlanmasının yanında tıpta lisans uzmanlık eğitimindeki artan
kontenjanlarla da yakından alakalıdır.
Hem lisans hem uzmanlık öğrencilerine hem de öğretim üyelerine sağlıklı
koşulların sağlanması için Sağlık Bakanlığı; hekimlerin geleceklerine zarar
veren kontenjan artışından vazgeçerek Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık
derneklerinin uyarılarını dinlemeli, birlikte hareketi destekleyici adımlar
atmalıdır.
Malatya Tabip Odası olarak tüm hekimlerin yanında olduğumuz gibi öğretim
üyelerinin de her zaman yanındayız. Tıpta lisans ve uzmanlık eğitiminde uygun
koşullar sağlanana, hekimlerin geleceğine zarar veren mevcut uygulamalar
ortadan kalkana dek mücadeleye devam edeceğiz.
MALATYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Advert